Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i Samlerringen Hvidovre.

Lørdag d. 13-11-2021. Klokken 15.00 på Engstrandskolen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for 2 år v/kasseren.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af:
    A. Formand (for 1 år)
    B. Kasserer (for 2 år)
    C. 2 Bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
    D. 1 Bestyrelsesmedlem (for 2 år)
    E. 2 Bestyrelsessupplanter
    F. 1 Bilagskontrolant (for 2 år)
    G. 1 Bilagskontrolant (for 1 år)
    H. 1 Bilagskontrolant suppleant.
6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 01-11-2021.

 

Efter generalforsamlingen vil foreningens meedlemmer blive budt på en bid brød.
Tilmelding til spisningen skal ske til Kasseren Carsten Rishøj Olsen på tlf. 3112 3999, senest 01-11-2021 eller mail: rishoej@email.dk

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE