Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i Samlerringen Hvidovre.

Lørdag 19-11-2022. Klokken 15.00 på Engstrandskolen.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af:

    A. Formand

     B. 2 Bestyrelsesmedlemmer

     C. 2 Bestyrelsessuppleanter

    D. 1 Bilagskontrolant

    E. 1 Bilagskontrolant suppleant

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandel på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 12-11-2022.

Efter generalforsamlingen vil foreningens medlemmer blive budt på en bid brød.
Tilmelding til spisningen skal ske til Kassereren CArsten Rishøj Olsen på tlf. 3112 3999, senest 12-11-2022 eller mail rishoej@email.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE